Návod k použití

Elektronická vodní dýmka - návod k použití

 

Dodavatel:  

Dovozce:    

Složení:      Propylenglykol (<62%); Glycerolester kyseliny octové (<16%); Glycerol (<21%).

 

Jak používat:

Potahujte pomalu a plynule po dobu 2-3 s pro nejlepší výsledek, toto také prodlouží životnost elektronické vodní dýmky. Pokud přesáhnete určenou dobu potáhnutí a zabliká dioda vepředu na elektronické vodní dýmce, ihned přestaňte potahovat.

500 potáhnutí se odvíjí od velikosti potáhnutí, tudíž se může lišit.

 

Upozornění:

Nikdy nepotahujte, pokud dioda na elektronické vodní dýmce bliká, mohla dojít náplň nebo je e-liquid příliš zahřátý. Nikdy nefoukejte do dýmky, může se přehřát a v krajních případech explodovat. Nevhazujte do ohně, vody, sněhu, nevystavujte extrémně vysokým teplotám, které jsou nevhodné pro baterie, nevystavujte extrémně nízkým teplotám, které jsou nevhodné pro baterie. Manipulujte s dýmkou jako s každým elektronickým zařízením, vyvarujte se mechanickému poškození. Dýmka je na jedno použití, nikdy tudíž znovu dýmku nenaplňujte, nerozebírejte, ani neopravujte! Nevkládejte do úst stranou, kde je dioda (diamant), kuřte pouze stranou obrácenou, tj. s bílým koncem.

Dýmku nevyhazujte do směsného odpadu, využijte prosím kontejnery na elektronický odpad.

Elektronická vodní dýmka neobsahuje nikotin, dehet ani jiné škodlivé látky obsažené v cigaretovém kouři

Prodejné od 18 let.

Eshisha.cz